Voorzitter PO-raad bezoekt Westerwel

Rinda den Besten oprecht geïnteresseerd

“Leuk om vandaag bij jullie op bezoek te zijn geweest. Je hebt een mooie ploeg mensen daar. Jullie zijn goed bezig”, aldus een mailtje van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, na haar bezoek op 11 november bij Westerwel.
Corine van Helvoirt, werkzaam bij de PO-Raad én Lecso ( Landelijk Expertisecentrum voor Speciaal Onderwijs) vergezelde haar. Opvallend was hun oprechte interesse voor de ontwikkelingen waarmee Westerwel en het SBO te maken hebben.

Met een open houding en de behoefte om goed te begrijpen hoe het er écht aan toegaat in de praktijk, kwamen er in het 2-uur durende bezoek veel onderwerpen aan bod:

  •  De krimp in het SBO en de impact die dat heeft op het kunnen leveren van kwaliteit.
  • De samenwerkingsverbanden, zoals Plein 013, en hoe de samenwerking verloopt in de praktijk.
  • De ambities die Biezonderwijs heeft om excellent onderwijs te bieden.
  • De samenwerking met de zorg en de meerwaarde hiervoor voor de scholen en de kinderen.
  • De trainingen en begeleiding die De Kracht biedt aan het regulier onderwijs om passend onderwijs mogelijk te maken etc. etc.

Een rondleiding door Westerwel mocht natuurlijk niet ontbreken. Ook daaruit bleek dat Rinda en Corine werken vanuit een ‘onderwijshart’ en het goede willen doen voor leerlingen.

Al met al een bezoek waarin we onze ambities en zorgen konden delen en waar we met trots een deel van onze organisatie hebben kunnen laten zien!