Groot verkiezingsdebat over Passend Onderwijs op 24 februari

Ieder kind op de juiste onderwijsplek.

Op vrijdag 24 februari a.s. vindt er een groot verkiezingsdebat plaats in Tilburg over Passend Onderwijs. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover? Hoe willen zij de leerkrachten faciliteren om passend onderwijs aan ieder kind mogelijk te maken?
Tijdens dit onderwijsdebat krijgen kandidaat-Tweede Kamerleden allerlei vragen voorgelegd, ook van leerlingen.

We mogen ons verheugen op een breed deelnameveld
Maar liefst 10 politieke partijen hebben zich aangemeld voor dit debat, te weten:

CDA: Michel Rog, lid Tweede Kamer
D66: Paul van Meenen, lid Tweede Kamer
Groen Links: Rik Grashoff, lid Tweede Kamer
PvdA: Amma Asante, lid Tweede Kamer
ChristenUnie: Eppo Bruins, lid Tweede Kamer
SGP: Jan Kloosterman
SP: Frank Futselaar
50 PLUS: Wilma Schrover
Nieuwe Wegen: Arjan van Duyvenvoorde
PiratenPartij: Petra Downs

Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs en Jeugd gemeente Tilburg opent het debat.
Ad Graumans, voorzitter Plein013, verzorgt het slotwoord.
De gespreksleiding is in handen van Niko Adema.

We gaan een veelzijdig debat voeren! Een greep uit de onderwerpen:
• Diversiteit in de klas versus individuele aandacht
• Expertise SO en SBO gaat verloren
• Kinderen met dyslectie horen in de klas
• EMB-leerlingen krijgen dezelfde onderwijsbekostiging
• Onderwijs aan vluchtelingkinderen en integratie
• Onderwijs, zorg en gedragsproblematiek
• Passend onderwijs en het meten van resultaten
• Pesten strafbaar maken
• Thuiszitters landelijk aanpakken
• Verantwoordingslast voor scholen verminderen
• Wet Werk en Zekerheid en de vervangingsproblematiek
• Zorgplicht ook voor ouders

Mytylschool Tilburg, Saltho Onderwijs, Biezonderwijs, Plein 013 en PortVolio nodigen u van harte uit voor dit belangrijke debat, vlak voor de verkiezingen van 15 maart

Waar en wanneer?
Vrijdag 24 februari 2017 van 13.00 tot 16.00 uur
SBO Westerwel, Bladelstraat 3, 5043 CZ Tilburg

Aanmelden
Graag van te voren (bij voorkeur uiterlijk 17 februari) aanmelden via mail: bestuursbureau@biezonderwijs.com.

Hier kunt u het programma van het Verkiezingsdebat Passend Onderwijs downloaden en printen

Reacties

  1. Jeff Bertens

    Jammer dat de VVD Mevr. (Karin) Straus niet gestuurd heeft; samen met Loes Ypma (PvdA) zijn zij verantwoordelijke te houden voor het beleid zoals het nu wordt vormgegeven door de twee regeringspartijen.
    IK heb er zin in…..!