Verkiezingsdebat over Passend Onderwijs succes!

Op 24 februari vond er in Tilburg een groot verkiezingsdebat plaats over Passend Onderwijs. Tien politieke partijen gingen in debat over onderwerpen die alle kinderen die gebruik maken van basisonderwijs en voortgezet onderwijs aangaan. “Pesten doet pijn”, zei leerling Pim van school voor voortgezet speciaal onderwijs De Keyzer uit Goirle. “Zou pesten bij wet strafbaar gemaakt moeten worden?”, vroeg hij vervolgens aan de kandidaat-Kamerleden. Meerdere politici namen Pim en zijn vraag serieus, maar niet iedereen wil pesten opnemen in het Wetboek van strafrecht. “Samen met ouders moeten we meer investeren in het voorkomen van pesten”, zei de PvdA.

Daarop volgde een inhoudelijk debat over wezenlijke vragen van kinderen en jongeren zoals Pim. Zo’n 140 bezoekers waren getuige van dit debat bij SBO-school Westerwel in Tilburg.

Lekker onderwijsgerecht
Debatleider Niko Adema, in het dagelijks leven schooldirecteur van school voor speciaal basisonderwijs Noorderlicht in Tilburg-Noord, vroeg de politici met welke drie ingrediënten zij een “lekker onderwijsgerecht” zouden willen bereiden. “Gepassioneerde leerkrachten, enthousiaste leerlingen en veel méér geld”, zei de SP. Dat laatste hadden de dames en heren politici met elkaar gemeen: de meeste partijen spraken zich volmondig uit voor miljarden extra structurele investeringen in het onderwijs, ook in ‘passend onderwijs’. “Voor passend onderwijs zijn kleinere klassen, ruimte voor en vertrouwen in leerkrachten nodig”, vond D66.

verkiezingsdebat2.jpg

Zorgen over passend onderwijs
Passend onderwijs, een wet die per 1 augustus 2014 van kracht is, moet ervoor zorgen dat kinderen waarbij het leren en opgroeien niet vanzelf gaat, een meer passende onderwijsplek krijgen. Bij voorkeur dichtbij huis en in een reguliere school. Dat gaat volgens de diverse kandidaat-Kamerleden nog niet altijd even goed. “Voor de VVD lijkt passend onderwijs een synoniem te zijn voor het afschaffen van het speciaal onderwijs. Maar dat is onzin: juist nu hebben kinderen het speciaal onderwijs hard nodig!”, zei het CDA. “We maken ons grote zorgen over thuiszitters; kinderen die thuis zitten zonder onderwijs te krijgen”, betoogde GroenLinks. “Samenwerking tussen jeugdzorg en het onderwijs moet een vanzelfsprekendheid worden”, vond nieuwkomer ‘Nieuwe Wegen’. Grote inhoudelijke verschillen waren er niet of nauwelijks te bespeuren tussen de politieke partijen. Daarvoor werden de afwezige VVD en PVV te veel gemist, merkten enkele partijen op. “De partijen die hier vandaag wél zijn, laten zien hoe belangrijk zij onderwijs en ook passend onderwijs vinden”, aldus het CDA.

IMG_5905 IMG_5902
Er werd volop getwitterd #PaOdebat

Deelnemers
Zowel grote politieke partijen als nieuwkomers deden mee aan dit debat, namelijk CDA (Michel Rog, lid Tweede Kamer), D66 (Paul van Meenen, lid Tweede Kamer), Groen Links (Rik Grashoff, lid Tweede Kamer), PvdA (Amma Asante, lid Tweede Kamer), ChristenUnie (Eppo Bruins, lid Tweede Kamer), SGP (Jan Kloosterman), SP (Frank Futselaar), 50 PLUS (Wilma Schrover), Nieuwe Wegen (Arjan van Duyvenvoorde) en PiratenPartij (Petra Downs). Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs en Jeugd gemeente Tilburg opende het debat en ziet nog verschillende verbeterpunten voor Passend Onderwijs in Tilburg. De wethouder is blij met dit initiatief vanuit het onderwijs zelf. Het debat werd georganiseerd door Stichting Biezonderwijs, Stichting Mytylschool Tilburg, Stichting Saltho Onderwijs en de Midden-Brabantse samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs Plein 013 en Portvolio.