AVO-leraar met mentortaken

Het Bestuur van de Stichting Biezonderwijs vraagt gegadigden te solliciteren naar de functie van

AVO-leraar met mentortaken binnen de bovenbouw vmbo | op basis van vervanging, 0,8 fte

Je geeft de voorkomende vakken binnen de leerroute vmbo basis/kader. De praktijkvakken worden in basis gegeven door vakleraren.
Op alle vacatures is de salarisschaal LB van toepassing, conform de cao primair onderwijs.

Profielschets:

Speciale competenties m.b.t. het omgaan met onze leerlingen: Dit zijn jongeren die soms heftig externaliserend gedrag vertonen. Zij hebben behoefte aan duidelijke grenzen en een consequente en zakelijke aanpak.

  • Je hebt een evenwichtige persoonlijkheid en kunt omgaan met veranderingen en allerlei nieuwe ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs.
  • Je bent sterk in organisatie en klassenmanagement, speelt in op de behoeften van leerlingen en zorgt voor het toepassen van differentiatiemogelijkheden.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen, zeker ook naar ouders, en je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team.
  • Je draagt bij aan een positief collegiaal- en ontwikkelingsbevorderend werk- en leerklimaat in onze school.

Opleidingseisen: Je hebt een geldige lesbevoegdheid (pabo of tweedegraads).

Reacties per ommegaande naar info@parcourstilburg.nl, t.a.v. mw. Mirianne Govers, directeur