PO in actie! Teken de petitie

Biezonderwijs ondersteunt de actie van het PO front en de acties die zij voert voor het Primair Onderwijs. Op 27 juni a.s. doen onze scholen mee met de prikactie en krijgen onze leerlingen het eerste uur geen les. Wel zijn ze op de normale tijd welkom op onze scholen en worden ze daar opgevangen.
We hebben voor deze oplossing gekozen, omdat het voor veel van onze leerlingen niet mogelijk is een uur later te komen, bijvoorbeeld doordat zij met taxibusjes worden opgehaald.

De reden dat het onderwijs actie voert: Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders. Een lagere werkdruk, een eerlijk salaris.

Tot nu toe aarzelen politieke partijen om daar echt werk van te maken. Het PO-front – een uniek en breed samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen – roept daarom op tot actie.

Steun je de actie: teken de petitie!

Voor meer informatie: www.pofront.nl

Reacties