Met Smart Education Hub zetten we in op onderwijsvernieuwing

Op 7 juli ondertekenden Samsung en Biezonderwijs een samenwerkingsovereenkomst. Voor een periode van drie jaar investeert Samsung in ons onderwijs en daar zijn we heel blij mee. Biezonderwijs is de eerste stichting voor speciaal onderwijs die meedoet met deze zogenaamde Smart Education Hub. Het komende schooljaar krijgen schooldirecties en leraren intensieve onderwijsinnovatie-trainingen. Ook gaan we programma’s ontwikkelen, waarin digitale leermiddelen en technologie een rol gaan spelen.

Juist in het speciaal onderwijs zijn aanpassingen nodig op maat. Deze aanpassingen vragen om behoorlijke investeringen in tijd en geld. “Vandaar dat we heel blij zijn dat Samsung in ons onderwijs en in onze bijzondere leerlingen wil investeren”, aldus Dave Ensberg-Kleijkers, voorzitter van het College van Bestuur van Biezonderwijs.

Tijdens het start-event konden genodigden zelf innovaties zien en beleven, zoals de inzet van Virtual Reality-brillen om situaties zo werkelijk mogelijk na te bootsen. Met de Makey Makey kunnen leerlingen ontdekken hoe je bananen kunt omtoveren tot muziekinstrument.

Smart Teachers
Michiel Dijkman, Lead Corporate Affairs bij Samsung: “Met de Hub wil Biezonderwijs onderwijsinnovatie in de tiende versnelling brengen. Hiervoor is het essentieel dat de bestuurders en leraren de juiste kennis en vaardigheden opdoen om het onderwijs toekomstproof te maken. Daarom zijn de onderwijsinnovatietrainingen een belangrijk onderdeel van ons Smart Education Hub-programma.” Met oog voor de verschillende leefwerelden van de leerlingen, wil Biezonderwijs eraan bijdragen dat zij zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Om de kennis van medewerkers hierop te laten aansluiten, blijven zij zich continu professionaliseren en ontwikkelen. “De Hub geeft mooie kansen aan ons personeel om hun kennis te verbreden over hoe technologie en digitale hulpmiddelen slim in te zetten in de klas en daarbuiten,” vervolgt Ensberg-Kleijkers.

Technologische en digitale hulpmiddelen
Door de nieuwste technologische en digitale hulpmiddelen te gebruiken, wordt leren makkelijker, beter én leuker. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die bovenmatig intelligent zijn en geïnteresseerd zijn in programmeren en robots. Of aan de zeer creatieve leerlingen met een beperking. Met de Hub gaat Biezonderwijs onderzoeken welke mogelijkheden digitale gereedschappen bieden voor deze leerlingen en hoe hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt straks kunnen worden vergroot.

Slimmer leren, slimmer lesgeven en slimmer delen
Er zijn inmiddels zes Smart Education Hubs in Nederland. Iedere Smart Education Hub is opgebouwd uit drie onderdelen: Smart Classrooms, Smart Teachers en Smart Sharing. Dit laatste zijn fysieke meetings waarin collega’s binnen en tussen Hubs ervaringen en best practices met elkaar delen. Het Smart Education Hub-programma is een MVO-programma van Samsung en diverse partners uit het onderwijsveld en bedrijfsleven. De Hubs zijn onderdeel van Samsungs Corporate Citizenship-programma, waarmee het bedrijf zich wereldwijd inzet voor beter onderwijs. Kijk hier voor meer informatie.