SG De Keyzer (so/vso)

Scholengemeenschap De Keyzer is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen uit de regio Midden-Brabant. De Keyzer is gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en/of ernstig gedragsprobleem (voorheen cluster 4/ZMOK).

De Keyzer werkt nauw en intensief samen met zorgpartners Kompaan en de Bocht, GGZ Breburg en het dr. Leo Kannerhuis.

De Keyzer is verder een specialist in het verzorgen van onderwijs aan kinderen en jongeren met het autisme spectrum stoornis.

Scholengemeenschap De Keyzer
Dr Keyzerlaan 23
5051 PB Goirle

013 532 45 50
info@sgdekeyzer.nl
www.sgdekeyzer.nl