Zonnesteen (sbo)

SBO Zonnesteen is een school voor speciaal basisonderwijs in Tilburg-Zuid. De school richt zich op kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren, gedrag en in de opvoeding. Zonnesteen biedt betekenisvol onderwijs aan kinderen die zich op een gewone basisschool niet optimaal kunnen ontwikkelen, maar nog niet de intensieve ondersteuning van het speciaal onderwijs nodig hebben.

Kinderen kunnen op deze school alleen terecht met een toelaatbaarheidsverklaring van Plein013.

SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11
5021 XA Tilburg

013 542 03 64
info@sbozonnesteen.nl
www.sbozonnesteen.nl