Westerwel (sbo)

SBO Westerwel in Tilburg-West verzorgt speciaal basisonderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben bij opvoeding en/of onderwijs. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben op pedagogisch en/of didactisch gebied voor jonge risicokinderen (kleuters), kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden (leerbelemmerde kinderen) of moeilijk lerende kinderen (leerbeperkte kinderen).

Westerwel is een specialist in het verzorgen van onderwijs aan kinderen met het autisme spectrum stoornis.

Kinderen kunnen op deze school alleen terecht met een toelaatbaarheidsverklaring van Plein013.

SBO Westerwel
Bladelstraat 3
5042 CZ Tilburg

013 467 06 69
info@westerwel.nl
www.westerwel.nl