Noorderlicht (sbo)

SBO Noorderlicht in Tilburg-Noord biedt passend basisonderwijs aan kinderen met leerproblemen, achterblijvende leerontwikkeling, gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Kinderen kunnen op deze school alleen terecht met een toelaatbaarheidsverklaring van samenwerkingsverband Plein013.

SBO Noorderlicht biedt onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Een doorgaande ontwikkelingslijn en leerlijn zijn hierbij het uitgangspunt. De school werkt met verschillende leerstromen uiteenlopend van praktisch en ervaringsleren tot theoretisch en cognitief leren of een combinatie.

SBO Noorderlicht
De Schans 135
5011 EN Tilburg

013 455 13 27
info@sbonoorderlicht.nl
www.sbonoorderlicht.nl