Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Biezonderwijs houdt toezicht op, adviseert en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur. Zij ziet er onder meer op toe dat de bestuurder van Biezonderwijs handelt volgens de missie en visie van Biezonderwijs. En dat hij/zij daarbij een excellente performance levert. Het secretariaat van de raad van toezicht bevindt zich op het bestuursbureau.

De Raad van Toezicht van Biezonderwijs bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. M. van den Berg (voorzitter)
 • Dhr. K. Sariwating (lid)
 • Dhr. E. Höppener (lid, tot 1 juli 2021)
 • Mevr. A. van Loon (lid, vanaf 1 juli 2021)
 • Mevr. J. van den Hoek (lid)
 • Dhr. H. Dekkers (lid)

Vergaderdata schooljaar 2019-2020

 • 18-09-2019
 • 29-10-2019
 • 17-12-2019
 • 12-02-2020
 • 31-03-2020
 • 22-06-2020