Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Biezonderwijs houdt toezicht op, adviseert en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur. Zij ziet er onder meer op toe dat de bestuurder van Biezonderwijs handelt volgens de missie en visie van de stichting. En dat hij/zij daarbij een excellente performance levert.

De Raad van Toezicht van Biezonderwijs bestaat uit de volgende personen:

 • Mevr. H.A.M.A. (Henriëtte) de Kok (voorzitter)
  portret-Henriette de Kok-verkleind
 • Dhr. Prof. Dr. P.J.J. (Paul) Zoontjes (vice-voorzitter)
  portret-Paul Zoontjens-verkleind
 • Dhr. K. Sariwating (lid)
 • Dhr. M. van den Berg (lid)
 • Dhr. E. Höppener (lid)
 • Mevr. J. van den Hoek (lid, foto ontbreekt)
 • Dhr. H. Dekkers (lid, foto ontbreekt)

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

 • 03-10-2018
 • 14-11-2018
 • 19-12-2018
 • 13-02-2019
 • 17-04-2019
 • 25-06-2019