Praktijkcollege Tilburg

Praktijkcollege Tilburg biedt jongeren van 12 tot 19 jaar brede begeleiding gebaseerd op ‘leren door doen’. Hiermee kunnen zij instromen in het arbeidsproces of doorstromen naar het vervolgonderwijs – met name het Entree-onderwijs (middelbaar beroepsonderwijs).

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs leidt deze leerlingen op voor de arbeids­markt. Leerlingen krijgen veel vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar dan afgestemd op de arbeidsmarkt.

Ook worden de leerlingen getraind in praktische vaardigheden zoals koken, klussen in huis, rekeningen betalen, omgaan met en invullen van simpele formulieren, uiterlijke verzorging, omgaan met andere mensen. Leren doen de leerlingen vooral in de praktijk.

Behalve de school met goed gevolg afsluiten is het voor de leerlingen mogelijk een schooldiploma en branche-certificaten te behalen.

Praktijkcollege Tilburg
Brittendreef 9
5012 AE Tilburg

013 463 22 96
info@praktijkcollegetilburg.nl
www.praktijkcollegetilburg.nl