Petitie: Investeer in speciaal onderwijs

IJzersterke leraren in het speciaal onderwijs mogen geen uitstervend ras worden.

‘Vuist voor (V)SO’ vraagt aandacht voor de positie van leerkrachten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Nu er acties zijn in het Primair Onderwijs wil men duidelijk maken dat het niet alleen over basisonderwijs gaat. Sinds 1998 valt onder primair onderwijs ook het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerkrachten in het voortgezet speciaal onderwijs verdienen nog steeds minder en hebben aanzienlijk meer lesgebonden uren dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

Behoud van goede leraren in het speciaal onderwijs is broodnodig. Ook hier laat het tekort zich gelden, terwijl leerlingen gespecialiseerde onderwijsondersteuning nodig hebben. Leraren in het speciaal onderwijs zijn ijzersterk. Dat willen we graag zo houden. En dat betekent: meer collega’s op de werkvloer. Een eerlijk salaris. Minder werkdruk. En een passende waardering van het beroep. Ben je het hiermee eens? Teken dan de petitie ‘Investeer in speciaal onderwijs’:

https://investeerinspeciaalonderwijs.petities.nl/

Deze actie is een initiatief van een collega-instelling voor speciaal onderwijs in de Randstad (Altra & Horizon) en wordt inmiddels ook door LECSO ondersteund. De petitie wordt op dinsdag 10 april a.s. officieel aan de Tweede Kamer aangeboden.