Ouders en Onderwijs bezoeken Biezonderwijs

Op donderdag 13 juli brachten Peter Hulsen (directeur) en Mark Weghorst (thema-adviseur passend onderwijs) namens Ouders & Onderwijs een werkbezoek aan Biezonderwijs. Dave Ensberg-Kleijkers, bestuursvoorzitter van Biezonderwijs, had hen uitgenodigd om op de school voor speciaal basisonderwijs Noorderlicht in Tilburg-Noord passend onderwijs in de praktijk te ervaren en om persoonlijk kennis te maken. Marian de Brouwer, nu nog leerkracht en per 1 augustus adjunct-directeur van de school, leidde de bezoekers rond. “Dank @biezonderwijs @Dave_Ensberg voor een inspirerend werkbezoek. Klasse hoe jullie #PassendOnderwijs in praktijk brengen”, twitterde Peter Hulsen na afloop.

Ook Dave Ensberg-Kleijkers vond het een waardevol bezoek. “We hebben gesproken over de voor- en nadelen van passend onderwijs in de praktijk. Over het belang van het verbinden van het regulier met het specialistisch onderwijs zodat het onderwijs voor ieder kind écht passend wordt.” Ook andere thema’s passeerden de revue in en rond de klaslokalen van Noorderlicht. “Ouders & Onderwijs heeft goede suggesties over hoe wij als scholen nóg beter en nauwer kunnen samenwerken met ouders. Ouderbetrokkenheid is niet toevallig een speerpunt uit ons strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020; we willen hierin de komende jaren samen met ouders belangrijke stappen in zetten”, aldus een enthousiaste bestuursvoorzitter.

Ouders & Onderwijs is hét landelijke informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. Ouders & Onderwijs bouwt op drie pijlers:

  1. Landelijk informatiepunt waar ouders met vragen over het onderwijs of de school van hun kind, terecht kunnen,
  2. De landelijke gesprekspartner voor de politiek, het ministerie van OCW en uiteenlopende andere partijen in de onderwijssector en
  3. Verbinden en ondersteunen van lokale en regionale ouderorganisaties en –groepen en daarbij horende belangenbehartiging.


Op de foto (vlnr): Mark Weghorst, Dave Ensberg-Kleijkers, Marian de Brouwer en Peter Hulsen