Organisatie

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. Wij helpen hen om hun eigen talenten te ontdekken, omdat wij vinden dat ieder kind zijn of haar dromen waar moet kunnen maken!

Op onze zeven scholen bieden we specialistisch onderwijs aan bijna 1.800 leerlingen, passend bij hun mogelijkheden. Een gepassioneerd team van ca. 400 medewerkers verzorgt speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle. Door dit brede aanbod kunnen we kinderen en jongeren een passende onderwijsplek bieden. Het ervaren en deskundige schoolteam weet hoe om te gaan met leerlingen die te maken hebben met gedrags- en ontwikkelingsvraagstukken.

Biezonder onderdeel van Biezonderwijs is expertisecentrum De Kracht: de 60 experts zorgen voor extra ondersteuning in het versterken van leerlingen, ouders, leerkrachten en professionals in het regulier en specialistisch onderwijs. Dit gebeurt op individueel niveau of in groepsverband in de vorm van training, coaching, begeleiding, onderzoek en onderwijsarrangementen.

Kijk voor meer informatie over passend onderwijs en speciaal onderwijs op: www.passendonderwijs.nl

Historie
Stichting Biezonderwijs is in 2013 ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT) en de Stichting Scholengemeenschap De Keyzer. In mei 2014 is expertisecentrum De Kracht (destijds Kracht van Speciaal) opgericht. De Kracht is ook onderdeel van Stichting Biezonderwijs.

Organisatie
Op de zeven scholen van Biezonderwijs werken bijna 500 deskundige, enthousiaste en betrokken leerkrachten en medewerkers.
Op onze scholen komen bijna 1800 leerlingen, grofweg als volgt verdeeld:
Sbo Zonnesteen: 160 leerlingen
Sbo Westerwel: 315 leerlingen
Sbo Noorderlicht: 125 leerlingen
So De Bodde: 90 leerlingen, Vso De Bodde: 165 leerlingen
So De Keyzer: 210 leerlingen, Vso De Keyzer: 300 leerlingen
Vso Parcours: 180 leerlingen
Praktijkcollege Tilburg: 235 leerlingen

Bij De Kracht werken ca. 60 experts onder leiding van een eigen directieteam.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting als geheel.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op, adviseert en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur.

Bestuursbureau
Op het Bestuursbureau werken de volgende medewerkers:

Dave-verkleind
Dave Ensberg-Kleijkers (voorzitter College van Bestuur)

Hanneke-verkleind
Hanneke Busscher (bestuurssecretaris)

Gabriel-verkleind
Gabriël de Bruin (chef du bureau)

Rielle-verkleind
Riëlle van der Steen (stafadviseur HRM)
Christa king (medewerker HRM)(zonder foto)

Klari-verkleind
Klari Taborsky (PR en communicatie)

Zahide Eren-Soyal (Controller)(zonder foto)

Contactgegevens
Bestuursbureau Stichting Biezonderwijs
Postbus 5134, 5004 EC Tilburg
Tel: 013-2100121

Bezoekadres:
Generaal Smutslaan 11
5021 XA Tilburg

bestuursbureau@biezonderwijs.com
T 013 21 00 121