Onze aanpak

Biezonderwijs heeft 7 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle. Ook heeft Biezonderwijs een eigen expertisecentrum De Kracht. Zij werken voor de regio Tilburg, Waalwijk en Breda.

Onze missie

Wij geloven in de kracht van elk mens. Soms gaat leren en ontwikkelen niet vanzelf. Juist voor die leerlingen wil Biezonderwijs er zijn. Samen met de omgeving en de leerling werken we aan ontwikkelbare competenties en gedrag, passend bij het kind/de jongere. Om hem/haar uit te laten groeien tot een zo zelfredzaam en zelfbewust mogelijk persoon die deel kan nemen aan de maatschappij.

Onze visie

Bij Biezonderwijs geloven we in de kracht van elk mens. Om als kind en jongere zich open en veilig te kunnen ontwikkelen, faciliteert Biezonderwijs kinderen van jong tot oud in kwetsbare posities in Midden-Brabant. Dat doet Biezonderwijs op een professionele en kwalitatief hoogwaardige wijze, in coproductie met de omgeving. Met haar passie en oog voor de verschillende leefwerelden wil Biezonderwijs eraan bijdragen dat deze kinderen en jongeren zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Om de kennis en kunde van medewerkers hierop volledig aan te laten aansluiten, blijven wij ons continu professionaliseren en ontwikkelen. Hier biedt Biezonderwijs vanuit goed werkgeverschap en het belang van het kind de ruimte voor. De bedrijfsvoering staat altijd in dienst van het onderwijs.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: veilig, open, ontwikkelingsgericht, professioneel en opbrengstgericht.

Onze beloftes

Aan leerlingen

  • We spannen ons in om hen te leren kennen en onderwijs te geven dat bij hen past en dat ze goed voorbereidt op de toekomst, vanuit vertrouwen in ontwikkeling.
  • We doen ons best om hun belevingswereld te vergroten, ze te helpen hun grenzen te verleggen en ze voor te bereiden op de samenleving.
  • We spannen ons in voor een eigen plek voor iedere leerling waar hij/zij zich veilig voelt, hulp durft te vragen en in positieve zin dingen durft te vragen waarvan de leerling niet dacht dat hij / zij dat kon.

Aan ouders/verzorgers

  • We doen ons uiterste best om steeds deskundige en bekwame docenten in te zetten die helpen om onze beloften waar te maken.
  • We informeren hen over vorderingen, begeleiding en welzijn van hun kinderen om dit samen te optimaliseren. We proberen dat altijd open en met vertrouwen te doen.

Aan medewerkers

  • We spannen ons ten volle in voor een open, veilige en professionele werkomgeving.
  • We zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers zich gefaciliteerd en gestimuleerd voelen om hun werk zo goed mogelijk te doen en zich ook zelf ontwikkelen.

Integriteitsbeleid

Stichting Biezonderwijs beschikt over ‘integriteitsbeleid’. Van medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers, bestuurder en toezichthouders van Biezonderwijs wordt verwacht dat zij conform onze kernwaarden integer gedrag vertonen.

Je vindt hier het integriteitsbeleid van Biezonderwijs.

Vertrouwenspersoon

Biezonderwijs heeft een contract met ‘Vertrouwenswerk’ voor ondersteuning door een externe vertrouwenspersoon.
Irma van Hezewijk
Telefoon: 06-54647212
Mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Website: www.vertrouwenswerk.nl

Privacybeleid

Binnen de stichting Biezonderwijs gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

Lees hier meer over het privacybeleid