Onderwijsmanifest 2018-2022

T-Primair presenteert Onderwijsmanifest 2018-2022

Onderwijscoöperatie T-Primair presenteert haar blik op de toekomst tijdens de openingsbijeenkomst van het schooljaar 2017-2018 op woensdag 30 augustus. In een manifest genaamd ‘De tafel van 13’, beschrijft zij in 13 punten wat het basisonderwijs te bieden heeft en wat zij van politiek en samenwerkingspartners vraagt, zodat kinderen hun talenten optimaal kunnen laten groeien.

Ontmoetingsplek
Opvallend in het manifest is de plek die onderwijs zichzelf geeft in de stad. ‘De school van de toekomst is de ontmoetingsplek in de wijk of buurt, die bijdraagt aan sociale cohesie en zich openstelt in het belang van kinderen voor samenwerking met partners op een breed terrein. Daarmee is de school een vindplaats voor opvoed- en opgroeivraagstukken’, aldus het manifest. Basisonderwijs zoekt hiermee bewust en actief verbinding met de stad.

Essentieel
Pieter Jansen, directeur T-Primair: “We streven naar maatwerk, want iedere school en iedere buurt heeft z’n eigen mogelijkheden en problematiek. In het manifest geven we uiting aan onze collectieve ambitie. Hiermee bouwen we met kracht voort aan de samenwerking die tot stand gekomen is vanuit de Lokale Educatieve Agenda (LEA). We hebben een gezamenlijke boodschap aan de politiek: zie ons als een stevige partner die pro-actief, meerjarig en constructief meewerkt aan de sociaal-economische ontwikkeling van de bewoners van de gemeente Tilburg. Goed en passend onderwijs is hierin essentieel.”

Ongelijk
Op 30 augustus is er een startbijeenkomst voor alle betrokkenen bij het primair onderwijs, waarin het manifest gepresenteerd wordt. Het thema van de bijeenkomst ‘Gelijke kansen in ongelijke omstandigheden’ geeft stof tot nadenken. Onder de titel ‘Opgroeien tussen thuis, school en straat’ verzorgt Dr. Iliass El Hadioui een interactieve lezing over dit thema.

Pieter Jansen: “We willen graag in gesprek met partijen in de stad hoe we onze visie en ambities in praktijk kunnen brengen. Want probleemloos opgroeien en je optimaal ontwikkelen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend en vraagt intensieve samenwerking. De politieke partijen kunnen dit manifest als bouwsteen gebruiken voor hun programma in aanloop naar de verkiezingen in maart 2018.  We verwachten straks – schouder aan schouder – met het nieuwe college van B en W, de gemeenteraad en onze partners in de stad dit manifest uit te werken in een breed Tilburgs Programma 2018-2022.”

Meer informatie over het manifest is te vinden op www.palet013.nl, het expertiseplatform voor professionals in de kinderopvang en onderwijs en tevens communicatiekanaal van T-Primair.
De directe link: https://www.palet013.nl/themas/onderwijsmanifest/