Noorderlicht behaalt het vignet Gezonde School

Supertrots zijn ze op SBO Noorderlicht, één van de zeven scholen van Biezonderwijs. Op 8 juni heeft wethouder gezondheidszorg te Tilburg, Hans Kokke de plaquette met het vignet ‘Gezonde School’ uitgereikt voor het thema ‘voeding’. Hiermee is Noorderlicht de eerste school voor speciaal basisonderwijs in Tilburg die dit vignet mag dragen.

“Het is een behoorlijke lijst van voorwaarden waaraan je moet voldoen, voordat je dit themacertificaat ontvangt”, aldus Marian de Brouwer, leerkracht en samen met Anita Koolen de stuwende kracht achter de invoering. “Het belangrijkste is dat het hele team hier achter staat en meedoet. Fruit eten is op onze school een speerpunt. Via het aanbod van Schoolfruit krijgen we via loting al een paar jaar 20 weken 2 tot 3 keer per week allerlei soorten fruit. Zo leren de kinderen fruit te proeven en te waarderen. Want lang niet alle kinderen krijgen dat mee van thuis uit.”

Zelfstandig
Hanneke Duijkers, gezonde school adviseur van de GGD Hart voor Brabant: “Deze school heeft het thema Voeding heel zelfstandig opgepakt. Heel knap hoe ze dat hebben gedaan en mooi dat de wethouder het vignet vandaag komt uitreiken. Ik hoop dat het een stimulans is om door te gaan. Er zijn 7 certificaten te behalen op verschillende terreinen om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren lekker in hun vel kunnen zitten. Alles is gericht op gezondheid en beweging, ook om overgewicht te voorkomen.”

Doorgaan
Marian: “We gaan er zeker mee door. De komende periode gaan we aandacht besteden aan water drinken in plaats van pakjes drinken, want daarin zit zoveel suiker. En vervolgens gaan we aan de slag met Bewegen en sport. We hebben al een sportcoach, Ben Fretes, die kinderen laat kennismaken met verschillende sporten en ze eventueel ook begeleidt naar een sportvereniging. We zijn ervan overtuigd dat gezonder kinderen beter leren en beter tot ontwikkeling komen.“

Erkenning
Marian: “Dit vignet geeft ons ook erkenning. Het helpt ons te laten zien wie we zijn en wat we doen. Natuurlijk hebben we ook de ouders hierbij betrokken. We vragen ouders de kinderen geen snacks en snoep mee te geven maar ‘gewoon’ brood. De gezonde school versterkt het contact met de ouders, we gaan met elkaar in gesprek, ook dat is een positief punt.”

Vignet
Het vignet Gezonde School is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Het keurmerk is drie jaar geldig. Er zijn zeven themacertificaten: Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol,  Welbevinden, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en natuur.

Meer weten? Kijk op www.gezondeschool.nl

Foto: onthulling vignet Gezonde School door wethouder Hans Kokke,
fotograaf Maria van der Heyden