Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 7 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit de volgende personen:


Hans Toemen


Marc Verheijen


Astrid Pragt


Steven Requena


Boudewijn de Rouw (voorzitter)


Johan Derksen


Kurt v.d. Linden


Peter van de Louw

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

  • 01-10-2018
  • 19-11-2018
  • 17-12-2018
  • 25-02-2019
  • 15-04-2019
  • 17-06-2019

Agenda

Notulen