Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 7 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit de volgende personen:

  • Hans Toemen
  • Marc Verheijen
  • Astrid Pragt
  • Boudewijn de Rouw (voorzitter)
  • Kurt v.d. Linden
  • Peter van de Louw
  • Paul Lenferink
  • Suzanne Vugs

Vergaderdata schooljaar 2020/2021

  • 19 april 2021
  • 21 juni 2021

Agenda

Notulen