Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 7 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

Per 1 januari 2016 bestaat de GMR van Biezonderwijs uit de volgende personen:

  • Dhr. H. (Hans) Toemen (voorzitter)
  • Dhr. M. (Marc) Verheijen
  • Mevr. A. (Astrid) Pragt
  • Dhr. S. (Steven) Requena
  • Dhr. B. (Boudewijn) de Rouw
  • Dhr. J. (Johan) Derksen
  • Dhr. K. (Kurt) v.d. Linden
  • Dhr. P. (Peter) van de Louw

Vergaderdata schooljaar 2017-2018
20 november 2017, 18 december 2017 (ingelaste vergadering), 26 februari 2018 (vervalt), 9 april 2018, 14 mei 2018, 18 juni 2018.

Agenda

Agenda GMR 20-11-2017
Agenda GMR-RvT 20-11-2017
Agenda GMR 02-10-2017

Agenda GMR 19-06-2017

Agenda GMR 22-05-2017

Agenda GMR 18-04-2017
Agenda GMR 13-03-2017

Notulen

Verslag GMR 20-11-2017
Verslag GMR 02-10-2017
Verslag GMR 19-06-2017

Verslag GMR 22-05-2017

Verslag GMR 18-04-2017

Verslag GMR 13-03-2017
Verslag GMR 06-02-2017
Verslag GMR 11-07-2016

Verslag GMR 20-06-2016
Verslag GMR 25-04-2016
Verslag GMR 07-03-2016
Verslag-GRM-25-01-2016