Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 7 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

De GMR bestaat uit de volgende personen:


Hans Toemen


Marc Verheijen


Astrid Pragt


Steven Requena


Boudewijn de Rouw (voorzitter)


Johan Derksen


Kurt v.d. Linden


Peter van de Louw

Vergaderdata schooljaar 2018-2019
01-10-2018, 19-11-2018, 17-12-2018, 25-02-2019, 15-04-2019, 17-06-2019

Agenda
Agenda GMR 19-11-2018
Agenda GMR 01-10-2018
Agenda GMR 18-06-2018
Agenda GMR 14-05-2018
Agenda GMR 09-04-2018
Agenda GMR 15-01-2018
Agenda GMR 20-11-2017
Agenda GMR-RvT 20-11-2017
Agenda GMR 02-10-2017

Agenda GMR 19-06-2017

Agenda GMR 22-05-2017

Agenda GMR 18-04-2017
Agenda GMR 13-03-2017
Agenda GMR 06-02-2017

Notulen
Verslag GMR 01-10-2018
Verslag GMR 18-06-2018
Verslag GMR 14-05-2018

Verslag GMR 09-04-2018
Verslag GMR 15-01-2018
Verslag GMR 20-11-2017

Verslag GMR 02-10-2017
Verslag GMR 19-06-2017

Verslag GMR 22-05-2017

Verslag GMR 18-04-2017

Verslag GMR 13-03-2017
Verslag GMR 06-02-2017
Verslag GMR 11-07-2016

Verslag GMR 20-06-2016
Verslag GMR 25-04-2016
Verslag GMR 07-03-2016
Verslag-GRM-25-01-2016