Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 9 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Marc Verheijen
 • Astrid Pragt (waarnemend voorzitter)
 • Peter van de Louw
 • Paul Lenferink
 • Suzanne Vugs
 • Laura Janssen
 • Lisa Mutsaers
 • Frank de Moor

Vergaderdata schooljaar 2021/2022

 • 04 oktober 2021
 • 15 november 2021
 • 20 december 2021
 • 21 februari 2022
 • 11 april 2022
 • 20 juni 2022

Agenda

Notulen