Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 9 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Laura Janssen
 • Frank de Moor
 • Monique Heuijerjans
 • Wendy Weel
 • Monique van Haaren
 • Laura Boudesteijn
 • Dennis Janssen
 • Esther Piersma

Vergaderdata schooljaar 2022/2023

 • 03 oktober 2022
 • 14 november 2022
 • 19 december 2022
 • 6 maart 2023
 • 17 april 2023
 • 19 juni 2023

Agenda

 

Notulen