Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 7 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit de volgende personen:


Hans Toemen


Marc Verheijen


Astrid Pragt


Boudewijn de Rouw (voorzitter)


Kurt v.d. Linden


Peter van de Louw

Paul Lenferink (foto ontbreekt)

Suzanne Vugs (foto ontbreekt)

Vergaderdata schooljaar 2019-2020

  • 30-09-2019
  • 18-11-2019
  • 16-12-2019
  • 17-02-2020
  • 14-04-2020
  • 22-06-2020

Agenda

Notulen