Koers 2025

Biezonderwijs gaat op expeditie! De afgelopen maanden hebben wij met elkaar hard gewerkt aan onze koers voor de komende jaren. We hebben ambities uitgesproken, opdrachten geformuleerd en routes bepaald die we met elkaar af moeten leggen. Het eindresultaat is nu klaar en daar zijn wij enorm trots op. Langs deze weg willen wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen nogmaals bedanken.

Medewerkers; ouders; leerlingen; gemeentes; partners in de zorg en onderwijs; dwarsdenkers; kunstenaars en andere deskundigen.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons strategisch beleidsplan en hoop dat u met ons mee op reis gaat.

Laten we gaan!

Gijs de Bont

Voorzitter College van Bestuur