Kennis en innovatie

Vanuit onze kernwaarden ontwikkelingsgericht, open en veilig bieden wij passend, excellent en specialistisch onderwijs aan leerlingen die hier behoefte aan hebben. Om de kennis en kunde van onze medewerkers te bevorderen, krijgen zij volop ruimte om zich te blijven professionaliseren en ontwikkelen. We verzorgen trainingen en cursussen. Ook werken we nauw samen met hogescholen en universiteiten.

Om in te kunnen spelen op de veranderingen van morgen, is het nodig dat we ons onderwijs continu vernieuwen en verbeteren. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de nieuwste technologische en digitale hulpmiddelen om het leren makkelijker, beter én leuker te maken. Met een speciaal innovatiebudget stimuleren en faciliteren we medewerkers om vernieuwende ideeën te toetsen en in praktijk te brengen. Ook bieden de droombeelden van onze leerlingen volop inspiratie voor (onderwijs)vernieuwing.