Jaarverslag 2016 – Overal aan het werk voor biezondere leerlingen

Het jaar 2016 stond voor Biezonderwijs in het teken van het zoeken naar meer verbinding tussen de eigen scholen onderling, met expertisecentrum De Kracht en met externe relaties. Het doel is kennis delen en elkaar versterken in het werken met en voor biezondere leerlingen.
Om voor leerlingen een passende onderwijsplek te creëren is goede samenwerking met reguliere scholen, zorg en welzijn en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs van essentieel belang. Ook hier zoeken we actief de verbinding.

Om de verhalen die ons verbinden in beeld te brengen, kozen we er dit jaar voor het jaarverslag 2016 uit te brengen in de vorm van een poster. Op de achterzijde van de poster staan de feiten en cijfers overzichtelijk gepresenteerd.

Hier vindt u het jaarverslag-2016 met onze biezondere verhalen. 


De lichtblauwe teksten zijn linkjes, die verwijzen naar nieuwsberichten over het betreffende onderwerp.

Wilt u meer weten over 2016? Lees dan ons volledige jaarverslag op: www.biezonderwijs.com/jaarverslagen