Jaarverslag 2019

We hebben onlangs het uitgebreide jaarverslag van 2019 gepubliceerd. Met daarin onze onze verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van Biezonderwijs in 2019.

Net als vorig jaar hebben we ook deze keer een poster uitgebracht. Een korte en bondige versie met de meest belangrijke gegevens, biezondere verhalen en biezondere mijlpalen uit 2019. De donkergroene teksten zijn linkjes die verwijzen naar nieuwsberichten over het desbetreffende onderwerp.

We wensen u veel leesplezier toe en nodigen u van harte uit om het gesprek hierover te voeren. Wilt u reageren? Mail naar bestuursbureau@biezonderwijs.com