Integriteitsbeleid

Stichting Biezonderwijs beschikt over ‘integriteitsbeleid’. Van medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers, bestuurder en toezichthouders van Biezonderwijs wordt verwacht dat zij conform de kernwaarden integer gedrag vertonen. Bij Biezonderwijs neemt eenieder de verantwoordelijkheid voor zijn of haar gedrag.

‘Wij handelen altijd in het belang van de stichting en de samenleving. We laten ons niet afleiden door eigen belang of door specifieke groepsbelangen. We zijn onomkoopbaar, betrouwbaar en onbaatzuchtig.’

Het integriteitsbeleid bestaat uit

  1. een integriteitscode
  2. een social-media-protocol
  3. een klokkeluidersregeling en
  4. een taakstelling interne vertrouwenspersoon.