BestuurdersBlog november: #ikkijknietweg

 

De loyaliteit van een kind in de richting van zijn vader en/of moeder is van nature groot. Zelfs als er sprake is van grove mishandeling van het kind door zijn ouder(s) houden kinderen geregeld hun kaken stijf op elkaar richting de buitenwereld. Geen enkel kind wil de vuile was buiten hangen en zijn ouders in diskrediet brengen. De schaamte voor je papa of mama kan zich soms zelfs ontwikkelen tot een schuldgevoel bij het kind in kwestie. Woorden die ik niet alleen baseer op theoretische inzichten of op verhalen over onze leerlingen.

Helaas kan ik namelijk ook putten uit persoonlijke ervaring. Als kind was het niet makkelijk om dat te erkennen en dat is het nu, vele jaren later nog steeds niet. Degene die voor mij het verschil maakte, was een leerkracht op de middelbare school. Het luchtte enorm op, vond bij haar een luisterend oor en voelde me veilig. Juist leerkrachten kunnen in het signaleren van kindermishandeling een cruciale rol spelen. Ook onze leerkrachten van Biezonderwijs.

poster-a2-week-tegen-kindermishandeling-160824

De week van 14 tot en met 20 november was de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Een mooi initiatief om dit gevoelige onderwerp maatschappelijk bespreekbaar te maken. Een speciale ‘Tasksforce kindermishandeling en seksueel misbruik’ riep met de online campagne #ikkijknietweg terecht op om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Want elk jaar zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van een vorm van mishandeling. Deze mishandeling of verwaarlozing kan lichamelijk, emotioneel en/of seksueel van aard zijn.

Helaas moet ik constateren dat de nodige leerlingen van Biezonderwijs ook slachtoffers van mishandeling of verwaarlozing (kunnen) zijn. De Taskforce schrijft in haar rapport zelfs dat kinderen met een verstandelijke beperking “drie tot vijf keer zo veel risico op mishandeling of misbruik lopen als andere kinderen”. Juist kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking zijn op nagenoeg alle scholen van Biezonderwijs te vinden. Ook onder andere kinderen met bijvoorbeeld een (ernstig) gedragsprobleem of psychiatrische stoornis bevinden zich de nodige slachtoffers van mishandeling en misbruik. Sterker nog: sommige leerlingen hadden zonder mishandeling mogelijk niet eens op één van onze scholen gezeten.

De Taskforce heeft verschillende waardevolle aanbevelingen geformuleerd in haar rapport, waaronder aan mensen als ik: onderwijsbestuurders. “Bestuurders in het PO, VO en MBO moeten hun docenten voorlichten en trainen in het bespreekbaar maken van kindermishandeling en seksueel misbruik, zodat leerlingen en studenten zich vrij voelen om er in de klas over te praten en leerkrachten mogelijke mishandeling tijdig kunnen signaleren.” Graag neem ik contact op met collega-onderwijsbestuurders uit Limburg die onderdeel vormen van de zogeheten “koplopersgroep”, zodat Biezonderwijs van deze ervaringen kan leren.

Toen ik een jaar of 14 was, nam ik voor het eerst een leerkracht in vertrouwen om onder meer over kindermishandeling te spreken. Achteraf bezien, was dat het begin van een aantal belangrijke ontwikkelingen in mijn leven. Dagelijks vervullen velen van onze collega’s een vergelijkbare rol en doen ze al wat de Taskforce ons adviseert. Maar daar waar er nog collega’s zijn, die nog in beperkte mate met leerlingen over mishandeling spreken, behoren we hen als Biezonderwijs te helpen zich daartoe te ontwikkelen. Al dan niet met hulp van onze samenwerkingspartners als IMW of Kompaan en de Bocht. Want zoals de voorzitter van onze PO-Raad al wijs zei: “Ieder kind dat slachtoffer is van kindermishandeling, is er een te veel’’.

Dave Ensberg-Kleijkers
Voorzitter College van Bestuur

Reacties

 1. rie-anne v Laarhoven

  Dank Dave voor je mooie, persoonlijke Blog.
  Fijn om te zien dat bestuurders hier actief mee aan de slag zijn.

  Onze wens is dat we in 2017 vele onderwijskrachten in Midden Brabant gaan scholen op de Meldcode nadat we eerder in 2014-2016 ongeveer 2000 zorgprofessionals in Midden Brabant, hebben geschoold. Momenteel worden er in Tilburg 350 gastouders en kindercentra medewerkers toegerust om de Meldcode te hanteren.
  Een extra zetje vanuit deze regio, om hen allen toe te rusten huiselijk geweld te signaleren en bespreekbaar te maken. De 5 stappen van de Meldcode helpen hen hierbij.

  Hartelijke groet
  Rie-anne v Laarhoven
  Trainer Meldcode huiselijk geweld voor VTMB
  http://www.natuurlijksupervisie.nl