Expertisecentrum

Naast een netwerk van 7 scholen, heeft Biezonderwijs een eigen expertisecentrum: De Kracht. De 60 experts van De Kracht beschikken over specialistische kennis en ervaring op het gebied van het speciaal onderwijs. Zij ondersteunen onze eigen scholen en versterken de kennis en kunde van professionals in het gewone onderwijs.

Ook kinderen en ouders en professionals uit de zorg- en welzijnssector kunnen ondersteuning vragen van De Kracht. Bekijk de website voor de mogelijkheden: www.dekracht.com