College van Bestuur

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting als geheel. Ze zorgt voor samenhang en verbinding in het aanbod van de verschillende scholen. En faciliteert en ondersteunt de scholen hierbij vanuit het Bestuursbureau.
Biezonderwijs kent een eenhoofdig bestuur, bestaande uit de voorzitter Dhr. D.S.C. (Dave) Ensberg-Kleijkers. Hij is het gezicht van Biezonderwijs naar buiten.
De voorzitter van het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Lees de ‘Code goed bestuur in het Primair Onderwijs’, uitgegeven door de PO Raad

Meer over Dave Ensberg-Kleijkers:
Bekijk het LinkedIn-profiel van Dave
Bekijk en beluister Dave op YouTube