Brown paper sessie: samenwerking specialistisch onderwijs en jeugdzorg versterken

Voor alle leerlingen een kansrijke ontwikkeling!

Op 12 april jl. hebben professionals uit het specialistisch onderwijs en jeugdzorg deelgenomen aan een Brown paper sessie om te praten over verbeteringen in de samenwerking. Het is uitdrukkelijk de wens en de bedoeling om het totale werkveld bij deze ontwikkelingen te betrekken. Doel is om vroegtijdig in beeld te krijgen of het nodig is extra ondersteuning te geven aan een kind en/of zijn thuissituatie en welke partijen hierbij dan nodig zijn.

De scholen van Biezonderwijs voelen heel concreet de noodzaak om de samenwerking met zorg te verbeteren en te ‘ontschotten’. Vandaar dat zij initiatiefnemer hierin zijn en zorgorganisaties hebben gevraagd met hen mee te denken. Ook in het regulier onderwijs, kinderopvang/ peuterspeelzalen en via consultatiebureaus en GGD komen kinderen naar voren die extra ondersteuning nodig hebben. Vandaar dat brede samenwerking rondom het kind/de thuissituatie gewenst is.

Samenwerking vraagt in ieder geval om inzicht in elkaars expertises en mogelijkheden. De Brown paper sessie gaf hieraan een goede start. Daarnaast wil men vooral actiegericht aan de slag, hoe kunnen we concrete resultaten boeken voor kinderen? Wat moeten en kunnen we dan doen?

Tijdens de sessie zijn vier concrete concepten besproken die de samenwerking tussen onderwijs en zorg versterken.

Lees hier de samenvatting Brown Paper sessie Onderwijs en Zorg – 12 april 2018