Werken bij SG De Keyzer SO

Lees hieronder de twee interviews met Lisanne en Mathijs, beiden docent op SG De Keyzer SO

‘Als kinderen hier op school komen, zie je ze langzaam weer tot rust komen. Ze mogen weer zichzelf zijn’

Lisanne, docent groep 8 SG De Keyzer SO.
Waarom heb je gekozen voor speciaal onderwijs?

Ik liep mijn eerste stage in het regulier onderwijs en daar miste ik uitdaging. In het regulier onderwijs zijn de klassen vrij groot en daardoor kon ik de kinderen minder één op één begeleiden dan ik graag zou willen. Daarnaast merkte ik dat ik graag bezig ben met het gedrag van kinderen, wat ervoor heeft gezorgd dat ik de minor ‘gedragsspecialist’ ben gaan volgen. Vanuit deze minor heb ik stage gelopen in het cluster 4 onderwijs: daar was ik gelijk verkocht. Ik vind het fantastisch werk en ben me daar specifiek op gaan richten.

Wat maakt het speciaal onderwijs voor jou zo fantastisch?

Ik vind het geweldig dat je hier met kleinere klassen werkt van maximaal veertien kinderen, waardoor je meer aandacht kunt besteden aan de individuele behoeften van de leerlingen. In samenwerking met je team en vooral de ouders, bekijk je wat het kind op pedagogisch en didactisch gebied nodig heeft. Het team bestaat uit een gedragswetenschapper, een intern begeleider, adjunct-directeur en je directe collega’s, dus we hebben veel expertise in huis om ervoor te zorgen dat we de leerlingen de juiste begeleiding kunnen bieden.

Waar haal jij voldoening uit?

Soms krijg je leerlingen in je klas die in het regulier onderwijs zijn vastgelopen. Als ze hier op school komen, zie je dat ze langzaam weer tot rust komen, dat ze vrolijker zijn en weer zichzelf mogen zijn. Daar haal ik veel voldoening uit.

Welke eigenschappen zijn van belang als je bij SG De Keyzer wilt werken?

Het speciaal onderwijs is echt een andere tak van sport dan regulier. De kinderen hebben veel baat bij structuur en een stukje voorspelbaarheid vanuit de leerkracht. Het is een erg pittige doelgroep en je kunt het onderwijs hier als leerkracht maken of kraken. Soms ben je de hele dag zoekende in wat voor het kind werkt. Je moet met je leerlingen kunnen meebewegen en heel creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor leerlingen met een grote bewegingsdrang ‘trampolinekaartjes’ bedacht. Zo’n kaartje kunnen ze inzetten op momenten dat ze fysiek veel onrust voelen. Door te springen wordt dat minder en daarna sluiten ze weer bij de les aan. Het fijne van De Keyzer is dat je hier een sterk team om je heen hebt, wat overal bij wil helpen. Samen komen we tot de beste aanpak voor onze leerlingen.

Vacatures - Pak je kans!

‘Juist deze kinderen helpen, al is het maar een kleine stap in de goede richting, geeft me een enorme boost’

Mathijs, gymdocent SG De Keyzer, SO en VSO
Wat is volgens jou het verschil tussen speciaal- en regulier onderwijs?

In regulier onderwijs ligt er meer focus op het motorische vlak. Op speciaal onderwijs wordt daar natuurlijk ook aandacht aan besteed in de gymles, maar ligt de focus meer op het gedrag van leerlingen. Ik zie mijn gymlessen bij De Keyzer dan ook als gedragslessen in een sportief jasje. Speciaal onderwijs biedt mij veel uitdaging want de situaties waar je mee te maken krijgt zijn niet altijd makkelijk. Als er weerstand onder jongeren is, dan zie ik dat als een uitdaging. Ik vlieg het ook op die manier aan. Juist deze kinderen helpen, al is het maar een kleine stap in de goede richting, geeft me een enorme boost. Ook zit er veel uitdaging in omdat niet alles gaat zoals je had verwacht, daar moet je wel mee om kunnen gaan. Zelf vind ik dat heel erg tof want daardoor wordt het nooit saai. Ik word continu geprikkeld om na te denken over wat de leerling of situatie op dat moment nodig heeft. We hebben op speciaal onderwijs kleinere groepen dan op regulier onderwijs waardoor er meer aandacht is voor de leerling. Dat wordt als heel erg prettig ervaren, leerlingen voelen zich begrepen en gehoord.

Wat is volgens jou typisch SG De Keyzer?

Het team van De Keyzer staat heel sterk omdat we allemaal hetzelfde uitstralen naar de leerlingen, we handelen in grote lijnen hetzelfde. Zo spreken we leerlingen bijvoorbeeld op een positieve manier aan, dat is iets wat schoolbreed wordt gedaan. Dat maakt het aanbod van De Keyzer heel sterk.  We geven veel duidelijkheid en structuur en creëren daarmee een heel veilige situatie voor de leerlingen.

Wat geeft jou voldoening in dit werk?

Ik ga met een goed gevoel naar huis als ik een paar leerlingen een klein stapje de goede richting in heb kunnen duwen. Van sommige leerlingen weet je dat ze de gymles lastig vinden. Als je ook die leerlingen binnenboord weet te houden en met een glimlach naar huis ziet gaan, dan heb ik een topdag. Ik geef kinderen mee dat het belangrijk is anderen positief te benaderen. Daarom leer ik ze complimenten te geven maar ook om ze te ontvangen. Dat doen we in de complimentenkring, dat wordt ook in de andere lessen opgepakt. Kinderen zien veel van elkaar, het zijn niet alleen maar de simpele complimenten als in: je was snel of sterk. Maar je hoort ook dat kinderen elkaar teruggeven dat ze zich goed hebben gedragen, bijvoorbeeld dat ze na een opstootje excuses hebben aangeboden of uitleg hebben gegeven toen bij de ander iets niet lukte. Dat is heel tof dat kinderen dat van elkaar leren waarderen en op een positieve manier aan elkaar terug te geven. Je ziet kinderen echt opbloeien daardoor.