Jaarverslag 2018: ‘Vertrouwen in ontwikkeling’

Voor de zomer publiceerden we het uitgebreide jaarverslag van 2018. Met daarin onze onze verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van Biezonderwijs in 2018. Net als vorig jaar hebben we ook deze keer een poster uitgebracht. Een korte en bondige versie met de meest belangrijke gegevens, biezondere verhalen en biezondere gebeurtenissen uit 2018. […]

Jaarverslag Biezonderwijs 2018

Stichting Biezonderwijs wil u graag het jaarverslag aanbieden met daarin onze verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van Biezonderwijs in 2018. Vertrouwen in Ontwikkeling is een belangrijke rode draad van dit jaar geweest. In dit bestuursverslag leest u er meer over. Jaarverslag Biezonderwijs 2018 We wensen u veel leesplezier toe en nodigen u […]