Jaarverslag Biezonderwijs 2018

Stichting Biezonderwijs wil u graag het jaarverslag aanbieden met daarin onze verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van Biezonderwijs in 2018. Vertrouwen in Ontwikkeling is een belangrijke rode draad van dit jaar geweest. In dit bestuursverslag leest u er meer over.

Jaarverslag Biezonderwijs 2018

We wensen u veel leesplezier toe en nodigen u van harte uit contact op te nemen om het gesprek hierover te voeren.