Artikel PO Magazine – ‘Gewoon normaal en veel leren’

In september verscheen er in Passend Onderwijs Magazine een opinieartikel van onze stichting. Het draagt dezelfde titel als ons strategisch meerjarenbeleidsplan: ‘Gewoon normaal en veel leren’. Artikel PO Magazine sept 2016