Biezonderwijs steunt ‘PO in actie’

POinActie’, een groep van ruim 28.000 leerkrachten in het primair onderwijs, komt in actie voor een beter salaris en minder werkdruk. Stichting Biezonderwijs, in de regio Midden-Brabant verantwoordelijk voor specialistisch onderwijs voor kinderen van 4 tot 20 jaar waarbij het leren en opgroeien niet vanzelf gaat, steunt deze actie van harte.

PO in actie - pamflet

Als werkgever van bijna 500 leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges en verschillende andere onderwijsprofessionals herkent Biezonderwijs de problemen die ‘PO in Actie’ benoemt. Deze groep maakt zich zorgen over het ziekteverzuim in het primair onderwijs. Over een toenemend aantal burn-outs en een hoge werkdruk. Verder wil ‘PO in Actie’ het salaris voor leerkrachten in het primair onderwijs gelijktrekken met dat van leerkrachten uit het voortgezet onderwijs. Ten slotte zet de groep zich in voor meer helpende handen in de school, meer tijd om lessen voor te bereiden en minder administratieve lasten.

Biezonderwijs erkent deze problemen. Het ziekteverzuim is ook onder haar werknemers met 6,31% (begin 2017) hoog te noemen. “In twee van onze zeven scholen is het ziekteverzuim zelf hoger dan 9%”, zegt bestuursvoorzitter Dave Ensberg-Kleijkers. “Het aanstaande kabinet doet er verstandig aan de voorstellen van ‘PO in Actie’ serieus te nemen en écht te investeren in het primair onderwijs!”