Bezuiniging treft kwetsbare leerling

Bijna de helft van de schoolregio’s krijgt minder geld voor zorgleerlingen, opgeteld zo’n honderd miljoen euro. Met die financiële maatregel wil het kabinet samenwerkingsverbanden dwingen om minder kinderen naar het “dure” speciaal onderwijs te sturen. Leerlingen en leraren worden de dupe, waarschuwen de regio’s met de grootste bezuinigingen. Onze bestuursvoorzitter Dave Ensberg maakt zich boos over de veronderstelling dat er voor
miljoenen aan overbodige leerlingzorg weg te snijden zou zijn. Ook andere regio’s pleiten ervoor de verevening nog eens grondig tegen het licht te houden.

Lees hier het volledige artikel dat onlangs verscheen in Onderwijsblad nr 08.
Tekst Arno Kersten  en Beeld Len Munnik