Bestuurder Dave Ensberg-Kleijkers


Wat houdt ‘Gewoon normaal en veel leren’ in?
Deze titel van ons strategisch meerjarenbeleidsplan is een citaat van één van onze leerlingen. Onze leerlingen willen niets liever dan gewoon, normaal zijn. Net als elk ander kind of jongere. Ze weten vaak van zichzelf dat ze ‘bijzonder’ zijn; daar hoeven we hen niet aan te herinneren. Veel belangrijker is dat ze leren zichzelf te accepteren zoals ze zijn – met zowel talenten als beperkingen, zoals ieder mens. Want geen enkel mens is perfect. Als onze leerlingen zichzelf normaal gaan vinden, dan zal de rest van de samenleving dat vervolgens ook gaan doen. En zo bereiken we langzaam, maar zeker het ideaal van een ‘inclusieve samenleving’ waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Wat is je rol binnen Biezonderwijs?
Ik mag de organisatie – onze leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners – dienen als bestuurder. Dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor het functioneren en presteren van onze scholen en het expertisecentrum. Ook ben ik werkgever van onze ongeveer 490 medewerkers. Daarnaast ben ik namens Biezonderwijs de bestuurlijke samenwerkings- en gesprekspartner van andere onderwijsinstellingen, zorginstellingen, gemeenten en overige maatschappelijke partners in Midden-Brabant. Ten slotte zorg ik ervoor dat Biezonderwijs over een strategie beschikt, die we gezamenlijk in belang van onze doelgroepen uitvoeren.

Wat is je passie in je werk?
Het waarmaken van de dromen van onze hele bijzondere kinderen en jongeren. Ieder kind kan iets van zijn of haar talenten maken, hoezeer deze ook verborgen lijken te zijn achter beperkingen en ondersteuningsbehoeftes. Het moment dat onze leerkrachten en andere collega’s leerlingen écht weten te stimuleren om hun eigen talenten te (her)ontdekken, is voor mij het eureka-moment. Een magisch moment. Vooral omdat het betreffende kind of jongere dan ook leert zichzelf te kunnen en mogen zijn.

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?
Een gemiddelde werkdag bestaat bij mij niet. Mijn werk levert me enorm veel afwisseling op. En als dat niet vanzelf gaat, zorg ik er zelf wel voor! Ik bezoek bijvoorbeeld graag onze scholen en spreek dan zowel leerlingen als collega’s. Ook is mijn agenda goed gevuld met afspraken met samenwerkingspartners om zo samen meerwaarde te creëren voor onze doelgroepen. Ook probeer ik collega’s te inspireren en te motiveren om tot nieuwe ideeën en onderwijsinnovatie te komen. Onderwijs = ontwikkelen en ontwikkelen = veranderen!

Meer over Dave Ensberg-Kleijkers: