Programma voor 21 eeuws leren met Smart Education Hub

Leerkrachten en schoolleiders van al onze scholen hebben dit schooljaar een programma gevolgd om meer vorm en inhoud te geven aan 21e eeuws leren. We zijn er trots op dat we mee kunnen doen met één van de zes zogenaamde Smart Education Hubs in Nederland. Dat wordt mogelijk gemaakt vanuit het MVO-programma van Samsung. De uitvoering gebeurt door adviseurs van Innofun.

De iPad leest voor
Op 25 mei hebben we het trainingsprogramma afgerond en hebben de scholen aan elkaar de resultaten gepresenteerd. Zo vertelden leerkrachten van de Bodde, hoe ze de communicatie met ouders gaan aanvullen met digitale oplossingen. Een ‘good practice’ vanuit deze school was de situatie waarin een leerling die niet kan lezen toch betrokken kon worden bij de lessen begrijpend lezen. Hierbij maakt de school gebruik van de gratis app Prizmo Go op een iPad. De leerling scant nu met de camera de te lezen tekst, waarna deze wordt voorgelezen door de app. Zo kan hij meedoen, waar dat eerst niet kon.

Helpdesk door leerlingen
Op SG De Keyzer in Goirle ligt veel nadruk op het aansluiten bij de interesse en nieuwsgierigheid van de leerlingen en het oefenen in zelfstandigheid door eigenaarschap te stimuleren: ‘De methode moet minder leidend worden’. Een van de projecten op deze school is een helpdesk, waarin leerlingen de begeleiding op ict-gebied van leraren en medeleerlingen verzorgen.

Escaperoom
En als we het hebben over aansluiten bij de interesses van de leerlingen, dan hebben het Praktijkcollege en VSO Parcours ook een mooi programma neergezet. Als gezamenlijk experiment ontwierpen de leerkrachten een virtuele escaperoom met inzet van nieuwe technologie. ‘Door deze aanpak ontstaat er voor de leerlingen een situatie waarin ruimte is verschillende oplossingsstrategieën te proberen.’

Op maat oplossingen
De drie SBO’s van Biezonderwijs presenteerden hun plannen voor de nabije toekomst. De inzet van technologie biedt kansen om meer op maat te werken, kan ontzorgend werken voor de leerkracht en leerlingen motiveren. Om de ambities waar te maken is wel een serieuze investering nodig in tijd en geld, zo benadrukten de leerkrachten van deze scholen.

Virtuele verkeerseducatie
Namens Samsung vertelde Aron Wils hoe zijn organisatie scholen wil blijven ondersteunen. Naast het ontwikkelen van toepassingen voor VR, zoals in het project ‘Beat the street’ voor verkeerseducatie, wil Samsung dat doen door binnenkort een app te lanceren die het  leraren gemakkelijker moet maken om elkaar te vinden voor het delen van ervaringen en ideeën. Innofun-adviseur Erno Mijland gaf de deelnemers tot slot nog een virtueel cadeautje mee: een prikbord met toepassingen om leerlingen creatief aan de slag te laten gaan met muziek en geluid. Alle programma’s werken via de browser, zijn gratis te gebruiken zonder een account te hoeven aanmaken.